Kjøp og salg

Ta kontakt

Kjøp og salg av fast eiendom er for mange den største enkeltinvesteringen vi foretar i livet som privatpersoner. Dessverre oppstår det ofte tvist mellom kjøper og selger. De fleste saker gjelder mangler ved boligen, men forsinket overtagelse og betaling av oppgjør kan også danne grunnlag for uenighet.

Oppdager kjøper mangler ved eiendommen må han reklamere til selger i tide.

Det er viktig å være klar over at det parallelt med reklamasjonsfristene også løper en foreldelsesfrist. Vi vil anbefale at advokat involveres tidlig i prosessen for å unngå at krav går tapt. Vi har bred erfaring både når det gjelder forhandlinger/mekling og prosedyre innenfor dette rettsområde.

Ved kjøp og salg av eiendom har det kommet en rekke forsikringsordninger som kan være aktuelle for selger og kjøper. Det er imidlertid stor variasjon i hva de enkelte forsikringene dekker

- Eierskifteforsikring/selgerforsikring: Dette er en ansvarsforsikring som dekker selgers evntuelle mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen dekker også behandling av saken. Selger er forsikringstager og sikrede, mens kjøper er kravstilller. En eierskifteforskring/selgersforsikringer trer inn i selgers sko og dekker det somevntuelt må anses som selgers ansvar etter avhendingsloven. Kjøper for hverken bedre eller dårligere krav som følge av at selger har tegnet en eierskifteforsikringer/selgerforsikring.

- Boligkjøperforskring: Dette er en forsikring som dekker kjøpers behandling av en mangelssak, herunder bistand til advokat. Boligkjøperforsikringen dekker ikke selve mangelen, men forsikringsselskapet yter kjøper bistand til å avdekke evntuelle mangler, innhente dokumentasjon på krav og fremme krav mot selger og selgers forsikringsselskpet. Forsikringern kan også dekke eventulle egne og motpartens sakskostnader.

Les mer om fritt advokatvalg når du har kjøpt boligkjøperforsikring fra HELP her.