Arbeidsrett

Ta kontakt

Arbeidsretten omhandler forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Våre advokater har lang praksis med å bistå både arbeidstaker og arbeidsgiver om arbeidsrettslige spørsmål.

Vi kan hjelpe deg med:

Ansettelse

  • Når en arbeidsgiver skal ansette en ny arbeidstaker er det viktig at arbeidsgiver har tenkt godt gjennom hvilket behov som skal dekkes, samt at feilansettelser kan ende opp med å koste bedriften dyrt. Arbeidsgivers styringsrett/instrukser/endringer i arbeidsoppgaver

Oppsigelse/avskjed/sluttpakker

  • Når et ansettelsesforhold avsluttes har det stor innvirkning på livet for arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven inneholder derfor en rekke absolutte og ufravikelige saksbehandlings som en arbeidsgiver må forholde seg til. Og dersom en arbeidsgiver ikke gjennomfører forsvarlig prosess, kan det medfører erstatningsansvar.

Permisjon/Omorganisering

  • En arbeidsgivers behov for antall ansatte kan variere og ved forbigående behov kan arbeidsgiver innføre permisjon/omorganiseringer. Slike endringer kan ofte gjøres lettere enn endelige endringer i ansettelsesforholdet, men krever at lovens særlige vilkår er oppfylt.

Virksomhetsoverdragelse

  • Når en eller deler av en virksomhet skifter eier, medfører har de ansatte etter nærmere vilkår krav på tilsvarende stilling i den nye virksomheten.

Konkurranseklausuler

  • For ledende ansatte kan det ofte være hensiktsmessig å innta konkurranse- og/eller karantenebestemmelser. For at slike bestemmelser skal stå seg i en eventuell tvist, er det viktig at slike klausuler blir utformet på en korrekt og hensiktsmessig måte.

Arbeidsgivers instruksjonsrett

  • Selv om ansettelsen er en avtale mellom to parter, har en arbeidsgiver en lovbestemt instruksjonsrett. Det innebærer at arbeidsgiver i kraft av sin rolle, i en viss utstrekning kan instruerer arbeidstakere.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale på telefon 64 85 94 40 eller post@advkrogh.no.

Advokater