Avtalerett

Ta kontakt

Avtalerett

Våre advokater bistår klienter med avtalerettslige spørsmål.

Vi bistår med generell avtalerett som kan innebære:

  • Inngåelse av alt fra enkle avtaler til mer formelle kontrakter.
  • Avtaletolkning - hvordan skal inngåtte avtaler forstås?
  • Ugyldighet - er det forhold ved en avtale som gjør at den ikke er bindende?
  • Fullmakter - etablering og hvor langt strekker den seg, eller er den overtrådt.
  • Bistand i tvist om et etablert avtaleforhold.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale på telefon 64 85 94 40 eller post@advkrogh.no.

Advokater