Erstatningsrett

Ta kontakt

Man kan ha krav på erstatning dersom man er påført skade eller tap. Ved tap forårsaket av trafikkulykker eller på arbeid, ved feilbehandling eller som følge av vold, vil man normalt ha krav på personskadeerstatning. Ved personskade som følge av at noen har vært uaktsomme, kan du også ha krav på erstatning.

Man kan også ha krav på erstatning ved kontraktsbrudd. Vi bistår deg med rådgivning, forhandlinger og eventuelle tvistesaker.

Ta kontatk for en uforpliktene samtale på tlf 64 85 94 40 eller post@advkrogh.no.

Advokater