Selskapsrett

Ta kontakt

Våre advokater har lang erfaring med forretningsjuridisk rådgivning. I tillegg til den juridiske rådgivningen er det også viktig å ta høyde for bedriftens kommersielle behov og våre advokater forsøker alltid å komme frem til løsninger som virker i praksis for våre klienter.

Selskapsetablering

  • Etabler av aksjeselskap, samvirkeforetak og andre selskaper med vedtekter og øvrig dokumenter samt registrering i Foretaksregisteret.

Aksjonæravtaler

  • Der reglene i aksjeloven ikke strekker til for å regulere forholdet mellom eiere, kan en aksjonæravtale (avtale mellom aksjonærene /eierne) være til god hjelp. I denne kan det reguleres hvordan eierne skal opptre som eiere av bedriften. Her reguleres ofte særskilte krav til kjøp og salg av aksjer og at noen beslutninger krever enighet, selv om loven ikke krever det.

Kjøp og salg av virksomheter

  • Ved salg eller kjøp av bedrifter, bistår vi ved forhandlinger, juridisk due dillingens (DD) og avtaleutforming. Det kan være salg av aksjer eller salg av eiendelene et selskapet har (ofte kalt innmaten).

Fusjon / Fisjon

  • En fusjon er når et selskap overtar et annet selskap slikt at det blir ett selskap, og eierne av det som blir overtatt skal ha oppgjør for sine aksjer. En fisjon er at en del av et selskap skilles ut og blir et nytt selskap. Vi bistår i begge tilfeller i forhandlinger frem til avgjørelsen og med nødvendige avtaler og selskapsdokumenter, samt gjennomføring

Bedriftsabonnement

  • Vår erfaring er at stadig flere bedrifter ønsker en fast juridisk samarbeidspartner. Som et tiltak for å senke terskelen for å ta kontakt med advokat har vi lansert et bedriftsabonnemet for bedrifter. Det kan være aktuelt dersom bedriften har et mer eller mindre løpende behov for juridiske tjenester, eller står overfor særlige juridiske utfordringer (inngåelse av store kontrakter/tvistesaker). Les mer om våre bedriftsløsninger her.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale på telefon 64 85 94 40 eller post@advkrogh.no.