Tvisteløsning & Prosedyre

Ta kontakt

Selv om målet alltid er å finne en løsning utenfor rettssalen, har vi solid erfaring med tvisteløsning for retten hvis det blir nødvendig.


Vår erfaring er at våre klienter får de beste og minst kostnadskrevende løsningene i de tilfeller der advokat er kontakt på et tidlig stadium i saken. På den måten kan advokaten sammen med klienten fra starten av fokusere på hva som faktisk og rettslig relevant i saken.

Vi bistår med prosessoppdrag over hele landet og for alle landets domstoler. Våre advokater har bred erfaring fra de ordinære domstolene, samt jordskifterettene.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale på telefon 64 85 94 40 eller post@advkrogh.no.

Advokater