Offentlig anskaffelser

Ta kontakt

Regler om offentlige anskaffelser får en stadig større anvendelse. Regelverket kan imidlertid fremstå som komplisert og uoversiktlig. Våre advokater kan bistå å sikre deres rettigheter.

Våre advokater kan bistå med:

  • Gjennomføring og vurdering av konkurransegrunnlag for avdekke eventuelle mangler, uklarheter eller feil.
  • Vurdering av eventuell klagesak etter avvisning eller ikke-tildeling, samt klage over eventuelt avvisningsvedtak og/eller manglende tildeling.
  • For øvrig gi bistand til å vurdere tilbyders krav om begrunnelse.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale på telefon 64 85 94 40 eller post@advkrogh.no

Advokater