Bedriftsabonnement

Ta kontakt

Ønsker dere fast tilgang på advokat?

De fleste små og mellomstore bedrifter og deres ledere står overfor juridiske utfordringer i hverdagen. Noen ganger kan det være behov for gjennomgang av en kontrakt, andre ganger kan det være råd og veileding i forbindelse med et komplisert arbeidsforhold eller vurdering av nødvndig skritt for å sikre krav.


Vi mener advokattjenester bør være tilgjengeligfor alle bedrifter. Ved å tegne abonnement hos oss år får bedriften enkel tilgang på presis og effektiv juridisk bistand ved behov.

Hvordan fungerer det?

For en fast sum får man fri tilgang på et avtalt antall timer advokatbistand hver måned/år.Man velger fritt om man skal bruke all tiden på en bestemt problemstilling, eller om den skal fordeles på flere forhold. Den ene perioden har man kanskje behov for å konsultere advokat før en viktig avtaleinngåelse. Neste periode kan det være viktig med juridisk ekspertise for å hindre en arbeidskonflikt eller begrense et større tap for bedriften.

Vi vil også anbefale at det gjennomføres et kvartalsvis møte med ledelsen, for å avdekke og gjennomgå eventuelle risikoområder.


Det viktige er at du kan være trygg på at bedriften har en advokat med på teamet.

ABONNEMENTSTYPER
Ordinært Abonnemnet

Månedspirs kr 3 800

Inntil to timer advokatbistand per måned. Ved behov for bistand utover avtalt tid får man 10 % avslag på ordinær timesats (kr 2 600,-).
I tillegg får man tilgang til standard arbeidskontrakter for faste og midlertidige ansettelser og juridisk nyhetsbrev hver måned.

Ansatte i bedriften får også tilgang til juridisk bistand for private forhold til rabattert sats.

Utvidet abonnement

Månedspris kr 9 000,-

Inntil fem timer advokatbistand per måned. Bidrar til å gi små og mellomstorebedrifter bedre forutsigbahet ved søksmål og vurdering av det. Ved behovfor bistand utover avtalt tid får man 15 % avslag på ordinær timesats.

I tillegg får man ubegrenset tilgang til standard arbeidskontrakter for faste og midlertidige ansettelser, maler for oppfølging av medarbeiere, skjemaer for risikovurdering mm. samt månedlig juridisk nyhetsbrev.

Ansatte i bedriften får også tilgang til juridisk bistand for private forhold til rabattert sats.

Årlig abonnement

Årspris kr 149 000,-
Inntil 75 timer årlig advokatbistand. Du bestemmer selv hvordan timene fordeles. Dette er et særlig godt tilbud for bedrifter som står overfor en rettslig prosess,f.eks. en rettsak. Da har man allerede betalt for 75 timer med juridisk bistand.Ved behov for bistand utover 75 timer får man 15 % avslag på ordinær timesats.


I tillegg får man tilgang til ubegrenset antall standard arbeidskontrakter for faste og midlertidige ansettelser, maler for oppfølging av medarbeiere, skjemaer for risikovurdering mm. og månedlig juridiske nyhetsbrev tilpasset din bedrift.

Ansatte i bedriften får også tilgang til juridisk bistand for private forhold til rabattert sats.

***

Er dette noe for dere eller har du noen spørsmål? Ta kontakt med våre advokater på post@advkrogh.no