Fremtidsfullmakt

Ta kontakt
Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er et dokument som forteller om hva du ønsker skal skje med deg og din økonomi hvis du får en endret hverdag etter ulykke, demens eller annen sykdom.

Et alternativ til vergemål som er underlagt offentlig kontroll hos Statsforvalteren, er fremtidsfullmakt en privatrettslig løsning. Ved opprettelse av fremtidsfullmakt er det du som bestemmer hvordan dine interesser og økonomi skal forvaltes, og hvem som skal være din fullmektig dersom du en dag ikke lengre evner å ivareta dine interesser på grunn av demens eller annen sykdom.

Krogh & Co Advokatfirma DA har bred fagkompetanse og erfaring som gjør at vi kan gi gode råd i alle livets faser. Dette innebærer også planleggingen av din fremtid dersom du skulle miste evnen til å ivareta egne interesser. Advokat Pål Hamre Ness har tidligere jobbet hos Statsforvalteren i Oslo og viken, vergemålsavdelingen, blant annet med stadfesting av fremtidsfullmakter.

Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde

Før opprettelse av en fremtidsfullmakt bør du tenke gjennom hva den skal inneholde. Dersom fullmakten ikke spesifiseres, og/eller ordlyden er uklar, risikerer du at fullmakten ikke er dekkende for de formål du ønsker. Det vil blant annet kunne oppstå hindringer for salg av eiendom, utstedelse av skifteattest, gjeldsstiftelse og lignende dersom dette ikke er regulert i fremtidsfullmakten.

Det finnes enkelte maler og utkast til fremtidsfullmakter på nettet, men disse er ofte utilstrekkelige, og vil ikke nødvendigvis dekke det ønsket og behov du har

Krav til fremtidsfullmakt

Vergemålsloven stiller formkrav til fremtidsfullmakt, den må være skriftlig, bevitnes, og det må gå klart frem at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning.

Dersom det på tidspunktet hvor fremtidsfullmakten skal tre i kraft viser seg at den ikke dekker de ønskede behov eller at noen av formkravene ikke er tilfredsstilt, er det for sent å gjøre noe med dette. Alternativet vil da være opprettelse av vergemål, hvor vergen er bundet av vergemålslovens regler, og vil være under tilsyn av Statsforvalteren.

Dersom du benytter en av våre advokater til opprettelse av fremtidsfullmakt forsikres du en skreddersydd fullmakt, som dekker akkurat dine ønsker og behov.

Har du spørsmål om fremtidsfullmakt, ta kontakt med oss i dag på post@advkrogh.no eller telefon 64 85 94 40.

Relaterte rettsområder

Arve- og familierett

Dødsboskifte