Fremtidsfullmakt

Ta kontakt
Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er et dokument som forteller om hva du ønsker skal skje med deg og din økonomi hvis du får en endret hverdag etter ulykke, demens eller annen sykdom. Ved opprettelse av fremtidsfullmakt er det du som bestemmer hvordan dine interesser og økonomi skal forvaltes, og hvem som skal være din fullmektig dersom du en dag ikke lengre evner å ivareta dine interesser på grunn av demens eller annen sykdom.

Har du spørsmål ta kontakt i dag med våre advokaterfor en uforliktende samtale på tlf 64 85 94 40 eller post@advkrogh.no.

Relaterte rettsområder

Arve- og familierett

Dødsboskifte