Dødsboskifte

Ta kontakt
Dødsboskifte, privat skifte, offentlig skifte arv.

Skifte av dødsbo

Etter et dødsfall oppstår mange spørsmål og oppgaver for de pårørende og arvingene. De etterlatte må innen kort tid ta stilling til detaljene rundt begravelsen, og det må tas avgjørelser om hva som skal gjøres med avdødes verdier og eiendeler.

De pårørende bør så tidlig som mulig kontakte tingretten i den kommunen avdøde bodde, for å finne ut om vedkommende hadde opprettet et testament. Det kan være at avdøde har tatt inn ønsker for hvordan begravelsen skal gjennomføres.

Etter at retten har fått melding om dødsfallet, sender de ut et standardbrev der arvingene gis 60 dager fra dødsfallet, til å ta stilling til skifteform. Dersom retten oppbevarer avdødes testament, sendes kopi av dette sammen med brevet.

Før arvingene tar stilling til skifteform er det viktig å få bekreftet at boet er av en viss verdi, og ikke har mer gjeld enn verdier. Retten utsteder på forespørsel en formuesfullmakt som gir rett til å få ut siste skattemelding, og overfor bank for å få opplyst saldo på avdødes bankkonti, samt transaksjonsdata for de siste tre månedene før dødsfallet. Dersom arvingene er i tvil, anbefales det å utstede preklusivt proklama, dette innebærer at kreditorene må melde inn krav innen en bestemt frist..

For å gjennomføre et privat skite må det først fylles ut erklæring om privat skifte, og sende til tingretten. Minst en av arvingene må påta seg «gjeldsansvaret», og den eller de som har påtatt seg dette vil motta skifteattest i posten, som gir disse rett og plikt til å gjennomføre skiftet.

Med skifteattesten i hånden kan gjennomføringen av skiftet foretas, og arvingene må da «gjøre opp boet». Det innebærer blant annet at alle abonnementer, forsikringer og andre løpende avtaler må avsluttes. Bankkontoer må avsluttes, eventuelle fond og aksjer selges/overføres, eiendommer må avhendes og gjeld må gjøres opp.

Behov for hjelp til skiftet?

Krogh & Co Advokatfirma bistår arvinger i ethvert ledd av skiftet. Vi gjennomfører hele skiftebehandlinger i både små og store dødsboer, og bidrar som støtte til arvinger som ønsker å stå for skiftebehandlingen på egenhånd. Vi har god erfaring med arverettslige rådgivning og tvisteløsning.

Et dødsbo kan være komplisert, og medføre at det oppstår uenighet mellom arvingene. Det kan være mange arvinger etter avdøde, og det er ikke alltid lett å vite hvem som har krav på hva når avdøde etterlater seg ektefelle, samboer, felles- og /eller særkullsbarn.

Det mange ting en må huske på i forbindelse med skiftet, og det er en rekke regler som må følges. Mange arvinger har lite kjennskap til hva som skal til, og kan ha nytte av den bistanden vi tilbyr, vi anbefaler at bistand søkes så tidlig som mulig i prosessen, slik at vi kan bidra til en smidig og rask boavvikling.

Det er ikke bare de arverettslige spørsmål underveis i skiftet som må besvares, men det er også viktig for familiefreden at alle arvingene er trygge på at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved en senere anledning, og at alle arvinger mottar sin rettmessige arv.

Vi har lang erfaring og gode rutiner som bidrar til at alle forhold blir tatt hånd om, og kan forsikre at alle arvingene blir ivaretatt gjennom bobehandlingen

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale, så kan vi sammen finne den løsningen som passer best for deg.

Hva kan Krogh & Co Advokatfirma gjør for deg?

  • Bistå med gjennomføringen hele eller deler av skifteoppgjøret
  • Bistå med kontroll av skiftet, og at alle arvinger mottar sin rettmessige arv
  • Bistå med oppsett over skiftet; dødsboregnskap/booppstilling
  • Bistå med rådgivning i enkeltspørsmål i forbindelse med arv og skifte
  • Innsending av nødvendig dokumentasjon til Statsforvalteren ved mindreårige arvinger, eller arvinger med oppnevnt verge

Har du spørsmål ta kontakt i dag med våre advokaterfor en uforliktende samtale på tlf 64 85 94 40 eller post@advkrogh.no.

Advokater