Deponering av kildekode, Escrow-avtaler eller deponeringsavataler, er en avtale mellom to parter om trygg oppbevaring kildekode hos en tredjepart.

Normalt inngås slike avtaler mellom to parter ved en programvarelisensavtale hvor de blir enige om at programvareleverandørens kildekoder oppbevares hos en trygg tredjepart (Escrow-agenten).

Hvorfor inngå en Escrow-avtale?

En Escrow-avtale innebærer fordel for alle parter.

Programvareleverandøren har opphavsrett til sitt produkt, herunder kildekode Opphavsretten er vernet gjennom alminnelige opphavsrett, men dette vernet har noen svakheter og brudd på opphavsrett er ofte vanskelig og tidkrevende å stadfeste. Ved deponering gjennom en Escrow-avtale vil programvareleverandøren sikre notoritet for sin opphavsrett.

Lisenstaker på den andre siden, ønsker sikker og vedvarende tilgang til programvaren. I tilfeller hvor programvareleverandøren går konkurs eller på annen måte blir ute av stand til å opprettholde og oppdatere programvaren, vil en Escrow-avtale sikre at lisenstaker får utlevert kildekoden under gitte avtlabaserte vilklår og er på den måten fortsatt sikret tilgang til programmet. Ved en Escrow-avtale får lisenstakeren ikke umiddelbart innsyn i kildekoden, men er sikret tilgang til programvaren i kritiske situasjoner.

De øvrige plikter mellom programvareleverandøren og lisenstaker blir konkret avtalt i den enkelte avtale.

Krogh&Co Advokatfirma som escrowagent

Vi tilbyr tjenesten som Escrow-agent ved softwareprosjekter og ander tilfeller hvor parter ønsker eller har behov for deponering. Som Escrow-agent opptrer vi uavhengig av partene og kan innestå for hvilke kode som er overlevert fra programvareleverandøren på gitte tidspunkt. Tjenesten består hovedsakelig i forvaring av kildekoder fra leverandøren, og frigjøring av denne koden til lisenstakeren dersom gitte og forutbestemte avtalevilkår inntreffer.

Har du spørsmål om eller behov for en Escrow-avtale, kontakt oss på post@advkrogh.no.

Relaterte rettsområder

IPR

Selskapsrett