Samboeres rettigheter ved dødsfall

Ta kontakt

I en tid hvor det blir stadig vanligere å inngå samboerforhold heller enn giftemål er det også sentralt å orientere seg om hvilke rettigheter man har som samboere, særlig ved den ene samboerens dødsfall. Ofte kan det oppstå konflikt mellom avdødes arvinger og gjenlevende samboer særlig dersom avdøde samboer etterlater seg særkullsbarn.

I de tilfeller hvor samboerne har felles barn ved dødsfallet, eller samboerne venter et barn sammen, har gjenlevende samboer rett til arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4G). Grunnbeløpet justeres hvert år. Dersom dødsfallet skjer før 1. mai 2023 vil gjenlevende samboer ha rett til å arve kr 445 908. Denne minstearven på 4G går foran de øvrige arvingenes arverett.

Minstearven på 4G kan imidlertid begrenses ved testament. I så tilfelle må likevel gjenlevende samboer ha fått kunnskap om testamentet før arvelateren dør. Dersom gjenlevende samboer ikke har blitt informert om testamentet er dette ugyldig, med noen unntak.

For samboere som ikke har felles barn foreligger det imidlertid ingen rett til arv. Dersom man likevel ønsker å sikre samboeren sin kan man ved testament fastsette at samboeren skal ha rett til minstearv på 4G. Dette forutsetter at man har vært samboere de siste fem årene før dødsfallet. Dersom avdøde derimot ikke har livsarvinger kan han eller hun fordele sin formue slik han eller hun ønsker, og kan dermed også tilgodese sin samboer uansett hvor lenge samboerskapet har vart før dødsfallet.

Videre har samboere kun rett til å sitte i uskifte dersom de var samboere ved dødsfallet og hadde eller ventet barn sammen. Dersom dette er tilfellet har samboere rett til å overta felles bolig og innbo, bil og fritidsbolig i uskifte. Andre eiendeler kan også overtas uskiftet dersom det er fastsatt i testament. Dersom avdøde hadde særkullsbarn og således særskilt livsarving, har samboeren imidlertid kun rett til uskifte når den særskilte livsarvingen samtykker til dette.

Gjenlevende samboer som ikke hadde felles barn med avdøde, kan likevel ha rett til å overta felles bolig. Husstandsfellesskapsloven gir visse rettigheter til overtakelse av felles boligeiendom for ugifte personer over 18 år som har bodd sammen i en husstand i minst to år, der hvor husstandsfellesskapet opphører ved at en dør. For at gjenlevende skal ha rett til å overta boligen må boligen utelukkende eller hovedsakelig ha tjent til felles bolig, og det må foreligge særlige grunner som tilsier at gjenlevende bør ha overtakelsesrett. Dersom disse vilkårene er oppfylt og gjenlevende ønsker å overta boligen må vedkommende kjøpe ut avdødes arvinger.

Dersom du benytter en av våre advokater til opprettelse av testament forsikres du et testament som fordeler din formue slik du ønsker, i tråd med de gjeldende lover og regler.

Har du spørsmål eller kommentarer, kontakt våre advoakter i dag på post@advkrogh.no eller telefon 64 86 94 40.