Advokat Liv Fludal utpekt som fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett

Ta kontakt
Advokat LIv Fludal

Vi gratulerer advokat og partner Liv Fludal med utnevnelse som fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett, samt Eidsivating lagmannsrett fra og med 1. janaur 2023.

Har du beohov for juridisk bistand, kontakt advokat Liv Fludal på liv@advkrogh.no eller post@advkrogh.no.