Strafferett & Bistandsadvokat

Ta kontakt

Vi bistår som forsvarer i straffesaker, fra første avhør, under varetektsfengsling og rettssaken frem til endelig dom.

Foreligger allerede en dom, kan vi bistå med å vurdere om det er grunnlag for å anke, og føre ankesaken.

Vi bistår også klienter som bistandsadvokater.

For mer informasjon om hva vi kan hjelpe med, ta kontakt med advokat Truls B. Graff (truls@advkrogh.no) eller advokat Liv Fludal (liv@advkrogh.no).

Advokater