Strafferett & Bistandsadvokat

Ta kontakt

Vi bistår som forsvarer i straffesaker, fra første avhør, under varetektsfengsling og rettssaken frem til endelig dom.

Foreligger det allerede en dom, kan vi bistå med å vurdere om det er grunnlag for å anke, og føre ankesaken.

Advokat og partner Liv Fludal er fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett, samt Eidsivating lagmannsrett fra og med 1. janaur 2023.

Vi bistår også klienter som bistandsadvokater.

For mer informasjon om hva vi kan hjelpe med, ta kontakt med advokat Liv Fludal (liv@advkrogh.no).

Advokater