Familierett & Barnevern

Ta kontakt

Vi kan bistå med rettslige tjenester innen familie -og barnerett som omhandler

Ektepakt/samboeravtale

Skilsmisse/ oppløsning av samboerforhold

Foreldretvister

Barnevern

Ektepakt/samboeravtale

  • Vi anbefaler alle samboende å inngå en samboeravtale. En samboeravtale er en avtale som regulere hvem som eier hva og hvilke ansvar samboerne har for egen og felles gjeld. En samboeravtale vil også regulere hvordan det økonomiske oppgjøret skal gjennomføres dersom samboerne på et tidspunkt velger å gå fra hverandre. En samboeravtale bør inngås så tidlig som mulig, når alle parter er vel forlikte, samt endres dersom det skjer vesentlig endringer i samboernes økonomi.
  • Ektepakter reguleres ektefellers felleseie og særeie.
  • Våre advokater har omfattende erfaring med bistand til opprettelse av ektepakter og samboeravtaler.

Skilsmisse/oppløsning av samboerforhold

Et samlivsbrudd medfører både økonomiske og praktiske utfordringer. Ta kontakt med våre advokater tidlig i prosessen å få hjelp i din sak eller sånn at dere sammen kan få til et rettferdig oppgjør.

Foreldretvister

Etter et samlivsbrudd kan det være vanskelig å bli enige om løsninger for felles barn. Det kan være behov for råd og avklaring av barn og foreldres rettigheter til kontakt og samvær og foreldrenes myndighet til å ta avgjørelser på barnas vegne.

Vi hjelper gjerne i spørsmål om foreldreansvar, bosted, og samvær både til mekling og i domstolen.

Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring fra foreldretvister.

Barnevern

I barnevernssaker hjelper vi gjerne med råd og veiledning i en tidlig fase. I saker hvor barnevernet setter inn tiltak sikrer vi at oppfølgingen skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Våre advokater deltar både i møter og dialogen med barnevernet.

Vi påtar oss oppdrag for barn/ungdom/foreldre i saker mot barnevernet i fylkesnemnda og domstolene fra hele landet.

Utgifter til advokat i barnevernssaker dekkes som oftest av det offentlige.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale på tlf 64 85 94 40 eller post@advkrogh.no.

Advokater