Arv & skifte

Ta kontakt

Våre advokater har lang erfaring med å gi jurdisk bistand i arv- og skiftesaker, herunder ved gjennomføring av arveoppgjør, planlegge forskudd på arv, opprettelse av testamenter, opprettelse av fremtidsfullmakter m.m

Testament

  • Hvis ikke arvelater har skrevet et testament blir arven fordelt etter arvelovens bestemmelser.
  • Ofte kan være gode grunnet til å fravike arvelovens normalordning der det er mulig, for eksempel at en ønsker at sin samboer eller nye ektefelle skal få sitte i utskifte, eller at et barn skal få arve mer enn øvrige barn i forbindelse med at vedkommende skal overta familiebedriften, eller lignende.
  • Det er konkrete formregler for utforming av et testament og begrensinger for hva som kan bestemmes i et testament. Våre advokater har lang erfaring med å rådgi og veilede i forbindelse med utforming av testamenter, herunder å orientere om konsekvenser for arverettslige disposisjoner. Våre advokater opptrer også jevnlig som testamentsfullbyrdere og sikrer at testators vilje faktisk blir oppfylt.

Arveoppgjør

  • Våre advokater har omfattende erfaring med bistand i arveoppgjør, herunder som testamentsfullbyrdere. I tillegg bistår våre advokater med generell rådgivning og kan bistå klienter med praktiske og juridiske utfordringer i forbindelse med arveoppgjør og avvikling av dødsbo.

Har du spørsmål ta kontakt i dag med våre advokaterfor en uforliktende samtale på tlf 64 85 94 40 eller post@advkrogh.no.

Advokater