Arv & skifte

Ta kontakt

Våre advokater har lang erfaring med å gi jurdisk bistand i arv- og skiftesaker, herunder ved gjennomføring av arveoppgjør, planlegge forskudd på arv, opprettelse av testamenter, opprettelse av fremtidsfullmakter m.m

Testament

  • Hvis ikke arvelater har skrevet et testament blir arven fordelt etter arvelovens bestemmelser.
  • Ofte kan være gode grunnet til å fravike arvelovens normalordning der det er mulig, for eksempel at en ønsker at sin samboer eller nye ektefelle skal få sitte i utskifte, eller at et barn skal få arve mer enn øvrige barn i forbindelse med at vedkommende skal overta familiebedriften, eller lignende.
  • Det er konkrete formregler for utforming av et testament og begrensinger for hva som kan bestemmes i et testament. Våre advokater har lang erfaring med å rådgi og veilede i forbindelse med utforming av testamenter, herunder å orientere om konsekvenser for arverettslige disposisjoner. Våre advokater opptrer også jevnlig som testamentsfullbyrdere og sikrer at testators vilje faktisk blir oppfylt.

Arveoppgjør

  • Våre advokater har omfattende erfaring med bistand i arveoppgjør, herunder som testamentsfullbyrdere. I tillegg bistår våre advokater med generell rådgivning og kan bistå klienter med praktiske og juridiske utfordringer i forbindelse med arveoppgjør og avvikling av dødsbo.
  • Les mer om skifte av dødsbo her.

Fremtidsfullmakter

  • En fremtidsfullmakt er et dokument som forteller om hva du ønsker skal skje med deg og din økonomi hvis du får en endret hverdag etter ulykke, demens eller annen sykdom. Ved opprettelse av fremtidsfullmakt er det du som bestemmer hvordan dine interesser og økonomi skal forvaltes, og hvem som skal være din fullmektig dersom du en dag ikke lengre evner å ivareta dine interesser på grunn av demens eller annen sykdom.
  • Les mer om fremtidsfullmakter her.

Har du spørsmål ta kontakt i dag med våre advokaterfor en uforliktende samtale på tlf 64 85 94 40 eller post@advkrogh.no.

Advokater