Liv Fludal - advokat og partner

Liv Fludal

Ring på 938 87 219Send e-post til liv@advkrogh.no

Advokat Liv Fludal jobber innenfor alle firmaets rettsområder, med hovedvekt på familierett, strafferett, barnevern og arbeidsrett. Hun har mange års erfaring med foreldretvister og barnevernsaker.

Hun tar oppdrag som forsvarer, bistandsadvokat og saker med fri rettshjelp.

Liv har drevet advokatpraksis og har omfattende erfaring fra offentlig sektor.

Utdanning

2017

Ledelse og økonomisk kriminalitet, BI Oslo handelshøyskole

2016

Grunnutdanning i ledelse, BI Oslo handelshøyskole

2003

Can.jur Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2021-d.d

Krogh og Co Advokatfirma DA ( tidligere Graff og Co Advokatfirma DA)

2019-2021

Næringsetaten, Team vandel og samarbeid

2017-2019

Eiendomsskattekontoret, Oslo Kemnerkontor

2009-2016

Advokatfirmaet Fludal AS

2008-2009

Forsikringsklagekontoret

2006-2008

Advokatassistanse DA